ergo hestia

Rafał Książek

tel. kom.: +48 602 331 248

Godziny otwarcia punktu:

Poniedziałek - Piątek09:00-17:00
Dowiedz się więcej

Informacje o agencie

Agent Rafał Książek bezpośrednio związany jest z ERGO Hestia od roku 1998. Pracę jako agent rozpoczął w 1992 r. Specjalizuje się w ubezpieczaniu małych i średnich firm. Jest to agent o wyjątkowo dużej wiedzy ubezpieczeniowej . Jego agencja ubezpieczeniowa swoje działania opiera na czterech podstawowych krokach:
• analiza aktualnie obowiązującego programu ubezpieczeń
• ocena rynku i dobór ubezpieczeń do potrzeb klienta
• przygotowanie dokumentacji
• zawarcie najkorzystniejszej dla klienta umowy ubezpieczenia.

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Temat wiadomości
Treść wiadomości

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
1) pisemnie, na adres ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub (58) 555 55 55.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
1) pisemnie, na adres: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot;
2) za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ergohestia.pl;
3) poprzez formularz w sekcji Ochrona Danych Osobowych na stronie www.ergohestia.pl.

rozwiń